kantoor Oosterveld

Beloningsbeleid

Het doel
Voor het behalen van de doelstellingen heeft een onderneming behoefte aan voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Sinds 1 januari 2011 is het verplicht om een als financiële onderneming een beloningsbeleid vast te stellen en deze openbaar te maken. Het beloningsbeleid geldt voor alle werknemers. Hierbij is het van belang dat er zorgvuldig word omgegaan met de klachtenbehandeling en dat er kwalitatief en passend werk word afgeleverd. Elke beloning zal worden vastgesteld op de persooneigenschappen tijdens het werk.

De belangen van de klant

Wat kunnen onze klanten verwachten van ons personeel als deze in contact komen met elkaar.

  • Levert resultaten en producten op basis van vereisten van de klant.
  • Werkt niet binnen de eigen functie, maar houdt oog voor de belangen en wensen van de klant.
  • Reageert snel op vragen van de klant.
  • Controleert - ook tijdens het proces - bij de klant of aan alle verwachtingen wordt voldaan.
  • Reageert direct op klachten en stelt alles in het werk om -in tweede instantie- aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Het doel van het beloningsbeleid
Ons doel van het beloningsbeleid is om ons personeel te behouden en deze met een stimulerende beloning te belonen.

De prestaties van alle werknemers vaststellen
Onze werknemers hebben allemaal een fulltime baan. Ze werken allemaal 40 uur per week van maandag t/m vrijdag. In deze volledige werkweek draait ons personeel geen overuren. Een normale werkdag binnen ons bedrijf is van 09:00 uur tot 18:00 uur. In ons bedrijf werken wij niet met functioneringsgesprekken, de prestaties van de werknemers worden meer vastgesteld aan de goed afgeleverd werk. Hierbij wordt geen gebruikt gemaakt van bijv. de 13e maand of iets dergelijks.

De beloning
Binnen ons bedrijf is het eigenlijk heel simpel wat belonen betreft. Onze werknemers krijgen naast hun gewone vaste salaris ook 8% vakantiegeld. Verder zijn er geen bonussen etc. voor geleverde prestaties. Het salaris word vastgesteld op basis van wat redelijk en gangbaar is in deze branche.

De risico's
Voor ons staat de klant op nummer één, door een eventuele beloningsregeling kan er een risico op misbruik ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het nemen van ongewenste of onverantwoorde risico's om op korte termijn een bonus vast te stellen.
  • Het teveel richten op wat telt voor de bonus en niet of minder richten op wat niet telt.
  • Het toespelen van verkeerde informatie naar de klant om zo het totaalplaatje beter en mooier te laten lijken.

Om deze risico's uit te sluiten zijn alle werknemers op de hoogte van de manier van belonen. Allen zijn zij hiermee akkoord gegaan, dit staat in de arbeidsovereenkomst. Een zorgvuldige klantenbehandeling is bij ons van groot belang, hierdoor creëren wij een positief imago in onze regio.